FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
 (za akcionara pravno lice)
 

 
 
 

Preuzmi dokument
http://lasta.rs/static_assets/saopstenja/Formular-za-glasanje-u-odsutvu-za-akcionara-pravno-lice korigovani tekst.pdf