FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
 za akcionara pravno lice
 

 
 
 

Preuzmi dokument
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU za akcionara pravno lice 01.07.pdf