IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA NA LASTINOM TEHNIČKOM PREGLEDU

 

U Lastinom  Autocentru  na liniji Tehničkog pregleda  odnedavno se  pruža usluga i registracije vozila sa izdavanjem registracionih nalepnica i plaćanje takse za nalepnice bez odlaska u MUP.Takođe, pruža se usluga osiguranja vozila i baždarenje tahografa uz povoljne cene i način plaćanja. Nalepnice se izdaju za sve registarske oznake BG bez obzira kojoj opštini pripadaju.

U sklopu linije Tehničkog pregleda, nalaze se kancelarije za izdavanje polisa osiguranja osiguravajućih kuća : Dunav osiguranja i Generali osiguranja Srbija A.D.O. Takse za registracione nalepnice i tehnički pregled plaćaju se gotovinom ili platnim karticama.

Tehnički pregled  obavlja se u skladu sa propisima o tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati sva  vozila u saobraćaju.Takođe, u zakonskim određenim okvirima traje  tehnički pregled vozila, odnosno od 30-45 minuta u zavisnosti od kategorije vozila.

Radno vreme  Tehničkog  pregleda je svakoga dana osim nedelje od 07-20 h.

Moguća je rezervacija termina za tehnički pregled na telefon: 011- 3402-444, ili na e-mail: tehnicki.pregled@lasta.rs.

Lasta više od četrdesetsedam  godina pruža uslugu kontrole tehničke ispravnosti vozila, koju obavlja ovlašćeni tim radnika sa dugogodišnjim iskustvom.

Od 28.09.2021. godine Lasta je dobila ovlašćenje od MUP-a da izdaje registracione nalepnice za vozila, u svom objektu u sklopu Autocentra, na adresi Autoput Beograd-Niš br.4. 

Tehnički pregled vozila
CENOVNIK

1. Tehnički pregled putničko vozilo____________________________________5,400.00
2. Tehnički pregled teretno vozilo do 1t_______________________________7,200.00
3. Tehnički pregled teretno vozilo od 1t do 7t_________________________9,600.00
4. Tehnički pregled teretno vozilo preko 7t__________________________10,800.00
5. Tehnički pregled vučno (tegljač) vozilo____________________________10,800.00
6. Tehnički pregled autobusa__________________________________________10,800.00
7. Tehnički pregled priključno vozilo do 1t____________________________6,000.00
8. Tehnički pregled priključno vozilo od 1t do 10t____________________7,200.00
9. Tehnički pregled priključno vozilo preko 10t_______________________9,600.00
10. Tehnički pregled poluprikolica_____________________________________9,600.00
11. Izdavanje duplikata tehničkog pregleda_____________________________900.00

Napomena: U cenu je uračunat PDV.

ZAKAZIVANJE: tehnicki.pregled@lasta.rs