28. decembar 2023. godine
IZMENE u PRIGRADSKoM prevozu
TOKOM školskog  RASPUSTA


Lasta će od ponedeljka 1. januara 2024. godine do nedelje  21. januara 2024. godine na prigradskim i lokalnim linijama na teritoriji grada Beograda, primenjivati registrovanom  red vožnje koji važi tokom školskog raspusta.IZMENE NA LINIJAMA POSLOVNE ORGANIZACIJE  “LASTA-AVALA” :
Ukida se linija: 593 Banovo Brdo – Meljak – Šiljakovac - Taraiš (radnim danom) 
Uvode se dodatni polasci na liniji:
591 Banovo Brdo -Vranić –Taraiš u 13: 30 i 17:30 časova iz Taraiša radnim danom. 

IZMENE NA LINIJAMA RADNE JEDINICE ”LASTA BARAJEVO”:
 Ukidaju se linije:
5530 Б Barajevo - Rašić Kraj – Šiljakovac - Barajevo radnim danom
5525    Barajevo – Drlupa - Rogača radnim danom
5525 Б Rogača – Sopot – Sibnica - Barajevo radnim danom
5530 В Barajevo – Šilj – Taraiš – Dubrave – Guncati - Barajevo radnim danom
Planirani polazak na liniji 5530 Г Barajevo – Guncati – Vranić - Šiljakovac u 15:50 časova ne svraća u zaseok Dubrave radnim danom.
Ukidaju se određeni polasci na linijama:
5533 Б Barajevo -Trebež - St. Lipovica - Gl. Brdo -Nenadovac - Barajevo u 11:45 časova radnim danom
5520 A Barajevo – Baćevac – Boždarоvac - Barajevo u 13:00 časova radnim danom
5529  Barajevo – Manić – Rožanci - Barajevo u 14:30 časova  radnim danom
Uvodi se dodatni  polazak na liniji:
 5529  Barajevo – Manić – Rožanci - Barajevo u 06:20 časova  radnim danom.

IZMENE NE LINIJAMA RADNE JEDINCE “LASTA- SOPOT”
Ukidaju se određeni polasci na linijama:
4401 A Sopot – Babe - Parcani u 06:50 h radnim danom
4401   Sopot – Parcani u 07:10 h radnim danom
Ukidaju se linije:
4404 A Sopot - Sibnica (Groblje), radnim danom
4404 Б Sopot - Mirosaljci - Sibnica (Groblje), radnim danom
4404 Д Sopot - Slatina trafo - Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom
4406 Б Sopot – Rogača – Drlupa – Slatina - Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom
4414  Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac – Senaja  radnim danom
4415 Sopo t- Stanojevac - Mali Požarevac – Senaja  radnim danom
4428 Sopot – Drlupa – Slatina - Barajevo  radnim danom
Ukidaju se polasci na linijama:
4402 Sopot  Parcani  Babe  Stonjik  Dučina - Stojnik u 13:15 časova iz Sopota, radnim danom
44331 Sopot - Stojnik u 14:45 časova iz Stojnika radnim danom,
44141 Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac u 12:00; 14:10 i 19:30 časova iz Sopota, a uvodi se polazak iz Malog Požarevca u 06:20 h radnim danom 
4415 A Sopot  Stanojevac - Mali Požarevac u 12:40; 14:45 i 20:10  časova iz Malog Požarevca, a uvodi se polazak u 05:40 časova iz Sopota radnim danom
4405 Sopot  Centar - Nemenikuće u 07:20 i 12:40 časova iz Sopota, a u 07:40 i 13:00 časova iz Nemenikuća  radnim danom
4410 Sopot - Mladenovac u 08:30 časova iz Sopota radnim danom
4444 Sopot  Senja – Đurinci - Ropočevo u 06:00 h radnim danom
Uvodi se dodatni polazak na liniji:
4428 A Sopot  Dučina  Slatina - Barajevo u 06:20 časova iz Barajeva radnim danomIZMENE NA LINIJAMA PO LASTA- MLADENOVAC
Ukidaju se linije:
41021 Mladenovac - Dol. Šešira - V. Krsna  radnim danom
41022 Velika Krsna  Beluće  Mladenovac  radnim danom
4125  Mladenovac  Međulužje  Selters  Mladenovac  radnim danom
4142 Mladenovac  Selters  Pružatovac  radnim danom
494 A Mladenovac - Mali Požarevac – Senaja - Beograd radnim danom i subotom 
Ukidaju se polasci na linijama:
4112 А  Mladenovac  Rabrovac ( Šume  Simići - Joksimovića put ) - Mladenovac u 06:10 h radnim danom
4410  Sopot - Mladenovac iz Sopota u 07:50; 13:30; 14:00 h , iz Mladenovca u 07:20; 07:20; 13:00; 13:30 časova, radnim danom
4101 Mladenovac – Kovačevac - Velika Krsna (okretnica) u 07:45 časova  radnim danom
4102 Mladenovac – Beluće - V. Krsna u 06:50 časova  radnim danima
4111  Mladenovac – Jankovići – Nova škola – Mladenovac u 05:50 h radnim danom
4112 Mladenovac – Rabrovac ( Šume – Simići - Joksimovića put) -Lug - Mladenovac u 19:30 h radnim danom
4113 Mladenovac - Lug - Jagnjilo (Straževica - Beljakovići) – Rabrovac - (Glišići - Joksimovića put – Šume ) - Lug - Mladenovac  u 12:00 časova radnim danom 
4121 Mladenovac - Lug – Jagnjilo Straževica – Rabrovac – Mladenovac  u 06:30 h i 19:30 h radnim danom
4141 Mladenovac - Velika Ivanča (Strugara) iz Mladenovca u 07:05 i 12:10 h, iz Velike Ivanče u 07:50 i 12:55 časova, radnim danom
Uvode se linija:
494 Mladenovac – Senaja - Beograd, radnim danom i subotom
Uvode se polasci na liniji:
4113 A Mladenovac - Lug - Rabrovac - (Simići - Joksimovića put – Šume )-Jagnjilo (Beljakovići- Straževica) - Klenac - Mladenovac  u 06:30 i 19:30 časova radnim danom IZMENE NA LINIJAMA PO LASTA OBRENOVAC:
Ukidaju se polasci na linijama:
901 Belo polje - Zabrežje u 06:45 h iz Belog polja  i  07:12 h iz Zabrežja radnim danom i vikendom 
975 А Obrenovac – Orašac ( trafo) – Vukićevica ( Arsenovića kraj) -  Vukićevica u 05:30 h radnim danom i vikendom
975 Obrenovac –  Orašac – Vukićevica ( Arsenovića kraj) - Vukićevica u 13:30 h radnim danom
977 Obrenovac – Ljubinić – Vukićevica u 14:30 h radnim danom
936 Obrenovac – Baljevac – Konatice u 12:45 h radnim danom
938 Obrenovac – Konatice – Jasenak u 13:45 h radnim danom
939 A Obrenovac – Jasenak - Baljevac (Ibarska magistrala) u 06:35 časova iz Obrenovca, radnim danom
934 Obrenovac – Baljevac  Ibarska u 07:40 h radnim danom
953 Obrenovac – Poljane u 05:00 h iz Obrenovca i 05:40 h iz Poljana radnim danom i subotom
Uvode se dodatni polasci na liniji :
860 Г Industrijska zona Barič – Grabovac ( Donji kraj) – Dren ( Iverić) u 10:30 h iz Bariča i 11:30 h iz Drena radnim danom
Povratak na redovan režim saobraćaja biće sa početkom drugog dela školske godine tj. 22. janura 2024. godine.