JUBILEJ MEĐUNARODNE LINIJE ZA KOPENHAGEN


Za Lastu ova 2022. godina protiče u obeležavanju velikih i značajnih jubileja.
Početkom aprila upisana je još jedna velika brojka 75. godina postojanja preduzeća, a  na današnji dan pre 35. godina otvorena je međunarodna linija za Dansku, odnosno Kopenhagen.
Linija je tada bila registrovana na relaciji Kladovo-Beograd-Kopenhagen-Frederiksverk, a saobraćala je dva puta nedeljno petkom i nedeljom obostrano. Lastin kooperent na ovoj liniji tada je bio prevoznik iz ove zemlje i ujedno predstavnik ostalih skandinavskih zemalja “Espergarde Turistfart”. Nakon nešto više od godinu dana saobraćanja, trasa linije je produžena do jugozapadnog dela Švedske, odnosno Geteborga.
Tranzitne zemlje kroz koje je vodila ruta puta bile su Austrija i  Savezna Republika Nemačka. Lastin autobus “Dubrava” u to vreme jedan od najkomfornijih u njenom voznom parku, krenuo je na put dug 2.600 kilometara sa predstavnicima iz Saveznih, republičkih i gradskih službi za saobraćaj i turizam, Lastinim poslovnim saradnicima i nadležnim predstavnicima preduzeća. Prva pauza na dugom putovanju bila je u neposrednoj blizini Zagreba, u motelu Plitvice. Na krajnjem Severu SR Nemačke, u Putgardenu, autobus se ukrcavao na feribot na put do ostrva Seland, gde se nalazi danska  prestonica Kopenhagen.
Svečano otvaranje jedne od najdužih Lastinih međunarodnih linija, održano je 28. novembra 1987. godine na Rodhus placu u centru Kopenhagena uz zvuke Kraljeve garde uoči 29. novembra - Dana Republike, tadašnje Socijalističke Federativne republike Jugoslavije (SFRJ), uz prisustvo nekoliko stotina građana Jugoslavije na privremenom radu u toj zemlji. Vrpcu između dva autobusa, Lastinog i kooperanta  iz Danske “Espergarde Turistfarta” presekao je  Načelnik državne službe u Ministarstvu javnih radova Danske Kurt Larsen uz podršku Jugoslovenske ambasadorke Ane Jovanović.Svečanosti povodom otvaranja prve autobuske linije između dve zemlje Jugoslavije i Danske, prisustvovalo je stotinak uglednih zvanica iz ove dve zemlje, predstavnici danskog Ministarstva za saobraćaj, kao i jugoslovenskog i  Beogradskog komiteta za saobraćaj  i veze, poslovni ljudi zemlje domaćina i predstavnici sredstava javnog informisanja iz ove dve zemlje.
Putnici na prvom polasku za Dansku bili su i generalni direktor SP Lasta Jovan Pejić, direktor Lastinog OOUR-a za međunarodni saobraćaj Vuk Vuković , predsednik Skupštine opštine Zvezdara Radmil Jovanović, predstavnik Turističkog saveza Jugoslavije u Danskoj Mihajlo Đurčić, poslovni partneri  i Lastini novinari.
U to vreme na privremenom radu u Danskoj i zemljama Skandinavije nalazilo se više hiljada radnika iz Jugoslavije, kojima je nakon otvaranja ove linije olakšan dolazak u domovinu.