KA JAGNJILU I RABROVCU PONOVO STAROM TRASOM
 

Sekretarijat za javni prevoz doneo je Rešenje o reorganizaciji linija u opštini Mladenovac na zahtev nadležnih službi te opštine, kojim se ukida određen broj linija, a određen broj linija javnog prevoza uspostavlja. 
 

Završetkom radova na rekonstrukciji mosta u Jagnjilu (u ulici Stevana Filipovića),  stekli su se uslovi da se ponovo uspostavi javni linijski prevoz u ovoj zoni. Opština Mladenovac podnela je zahtev za reorganizacijom linija koje opslužuju naselja Jagnjilo i Rabrovac, koji je odobren 24. marta 2022. godine.
 

Reorganizacija linija u Mladenovcu i prevoz putnika sprovodiće se po ovom Rešenju Sekretarijata za javni prevoz  od 29.03.2022.godine.


 Ukidaju se linije  javnog prevoza: 
4112 Mladenovac - Simići- Rabrovac ( Maroševac-Šume) 
4112A Mladenovac -Rabrovac ( Šume - Maroševac)
4112Б Mladenovac - Rabrovac ( Šume - Maroševac)
4113 Mladenovac - Rabrovac (Maroševac Šume) 
4113A Mladenovac - Rabrovac  ( Šume - Maroševac)
4113Б Glišići- Rabrovac - Klenac – Mladenovac
4113V Mladenovac - Glišići
4121 Mladenovac - Klenac – Jagnjilo ( Beljakovići ) 
4121A Mladenovac - Jagnjilo ( Beljakovići )
4121Б Mladenovac Klenac- Lug - Jagnjilo ( Beljakovići )
4122 Mladenovac – Klenac- Maroševac
4123 Mladenovac – Klenac- Maroševac-Šume
4123A Mladenovac- Jagnjilo( Straževica)- Rabrovac( Šume - Maroševac)
4123Б Mladenovac – Klenac- Lug- Maroševac- Šume
4124  Mladenovac – Klenac- Jagnjilo- Mladenovac


Uspostavljaju se linije javnog prevoza:
4112 Mladenovac - Rabrovac (Šume-Simići-Joksimovića put) -Mladenovac 
4112A Mladenovac – Rabrovac (Šume-Simići-Joksimovića put)- Mladenovac
4112Б Mladenovac- Lug- Rabrovac ( Simići - Joksimovića put) – Šume- Mladenovac 
4113 Mladenovac- Lug- Jagnjilо ( Straževica - Beljakovići ) – Rabrovac (Glišići-      Joksimovića put- Šume)- Lug- Mladenovac
4113A Mladenovac- Lug- Rabrovac ( Simići - Joksimovića put- Šume)- Jagnjilo (Beljakovići-Straževica)-Klenac- Mladenovac
4113Б Mladenovac- Klenac- Jagnjilo ( Straževica -Beljakovići )- Rabrovac (Simići - Joksimovića put- Šume)- Lug -Mladenovac
4113B Mladenovac- Klenac- Jagnjilo ( Straževica -Beljakovići )- Rabrovac (Glišići-      Joksimovića put- Šume) – Mladenovac
4121 Mladenovac - Lug- Jagnjilo- ( Straževica -Beljakovići )- Klenac- Mladenovac
4121A Mladenovac- Klenac- Jagnjilo- Lug- Mladenovac