PUNOMOĆJE ZA GLASANJE
(za akcionara fizičko lice)
 

 
 
 

Preuzmi dokument

http://lasta.rs/static_assets/saopstenja/Punomoćje-za-glasanje-za-akcionara-fizičko-lice.docx korigovano.pdf