PUNOMOĆJE ZA GLASANJE
za akcionara pravno lice
 

 
 
 

Preuzmi dokument

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE za akcionara pravno lice 01.07.pdf