REDUKCIJA PREVOZA TOKOM VASKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA


Tokom Vaskršnjih i Prvomajskih praznika Lasta će prevoz obavljati sa smanjenim brojem polazaka u prigradskom i međumesnom saobraćaju.  U prigradskom saobraćaju prevoz će funkcionisati po nedeljnom i subotnjem rasporedu, a u međumesnom će na određenom broju linija biće ukinuti neki polasci.  Redukcija će biti primenjena i na regionalnoj  liniji za Doboj, zbog smanjenog broja zahteva za putovanjem do ove destinacije.
 

 

REDUKCIJA U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

U dane praznika, od 30. aprila do 04. maja 2021. godine  na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na teritoriji  opština grada Beograda biće primenjeni sledeći redovi vožnje:

30.04.2021. godine-RED VOŽNJE ZA NEDELJU

01.05.2021. godine-RED VOŽNJE ZA NEDELJU

02.05.2021. godine-RED VOŽNJE ZA NEDELJU

03.05.2021. godine-RED VOŽNJE ZA SUBOTU

04.05.2021. godine-RED VOŽNJE ZA SUBOTU
 

REDUKCIJA NA MEĐUMESNIM I REGIONALNIM LINIJAMA

 30.aprila 2021. godine

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 i povratkom iz Subotice u 15:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 i povratkom iz Valjeva u 07:00 časova

Beograd-Valjevo  sa polaskom iz Beograda u 15:45 i povratkom iz Valjeva u 19:00 časova

Beograd-Zrenjanin/polazak iz Beograda u 18:00,  iz Zrenjanina u 05:20 časova

01.maja 2021. godine

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 i povratkom iz Subotice u 15:00 časova

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 06:50 i povratkom iz Subotice u 13:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 i povratkom iz Valjeva u 07:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beogrda u 08:00 i povratkom iz Valjeva u 12:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 15:45 i povratkom iz Valjeva u 19:00 časova

Beograd-Kanjiža/ polazak iz Beograda u 05:15 a  iz Kanjiže u 05:00 časova

Beograd-Sombor/ polazak iz Beograda u 05:30, a iz Sombora u 06:45 časova

Beograd-Kuršumlija/ polazak iz Beograda u 05:45, a iz Kuršumlije u 05:00 časova

Beograd-Kragujevac/ polazak iz Beograda u 10:00, a  iz Kragujevca u 04:50 časova

Beograd-Bujanovac/ polazak iz Beograda u 15:25, a iz Bujanovca u 24:00 časa

Beograd-Zrenjanin/ polazak iz Beograda u 18:00, a iz Zrenjanina u 05:20 časova

Beograd-Kikinda/polazak iz Beograda u 09:30, a iz Kikinde u 12:50 časova

Beograd-Banjani/ polazak iz Beograda u 15:30, a iz Banjana u 05:00 časova

Beograd-Prolom Banja/polazak iz Beograda u 00:30

Blace-Beograd/ polazak iz Blaca u 06:30 h

Beograd-Doboj/ polazak iz Beograda u 15:00, a iz Doboja u 06:00 časova 

02. maj 2021. godine

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 i povratkom iz Subotice u 15:00 časova

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 06:50 i povratkom iz Subotice 13:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 i povratkom iz Valjeva u 07:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 08:00 i povratkom iz Valjeva u 12:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 15:45 i povratkom iz Valjeva u 19:00 časova

Beograd-Kanjiža/ polazak iz Beograda u 05:15, a iz Kanjiže u 05:00 časova

Beograd-Sombor/polazak iz Beograda u 05:30, a iz Sombora u 06:45 časova

Beograd-Kuršumlija/ polazak iz Beograda u 05:45, a iz Kuršumlije u 05:00 časova

Beograd-Kragujevac/ polazak iz Beograda u 10:00, a iz Kragujevca u 04:50 časova

Beograd-Bujanovac/ polazak iz Beograda u 15:25, a iz Bujanovca u 24:00 časa

Beograd-Zrenjanin/ polazak iz Beograda u 18:00, a iz Zrenjanina u 05:20 časova

Beograd-Kikinda/ polazak iz Beograda u 09:30, a iz Kikinde u 12:50 časova

Beograd-Banjani/ polazak iz Beograda u 15:30 , a iz Banjana u 05:00 časova

Beograd-Novi Pazar/polazak iz Beograda u 14:00, a iz Novog Pazara u 05:55 časova

Beograd-Prolom Banja/polazak iz Beograda u 00:30

Blace-Beograd/ polazak iz Blaca u 06:30 h

Beograd-Doboj/polazak iz Beograda u 15:00, a iz Doboja u 06:00 časova

02.maj 2021. godine

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 04:30 i povratkom iz Subotice u 15:00 časova

Beograd-Subotica, sa polaskom iz Beograda u 06:50 i povratkom iz Subotice u 13:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 i povratrkom iz Valjeva u 07:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 08:00 i iz Valjeva u 12:00 časova

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 15:45, a iz  Valjeva  19:00 časova

Beograd-Kanjiža/ polazak iz Beograda u 05:15, a iz Kanjiže u 05:00 časova

Beograd-Sombor/polazak iz Beograda u 05:30, a iz Sombora u 06:45 časova

Beograd-Kragujevac/ polazak iz Beograda u 10:00, a iz Kragujevca u 04:50 časova

Beograd-Zrenjanin/ polazak iz Beograda u 18:00, a iz Zrenjanina u 05:20 časova

Beograd-Kikinda/ polazak iz Beograda u 09:30, a iz Kikinde u 12:50 časova

Beograd-Banjani/ polazak iz Beograda u 15:30, a iz Banjana u 05:00 časova

03.maj 2021. godine

Beograd-Valjevo, sa polaskom iz Beograda u 05:00 i povratkom iz Valjeva u 07:00 časova

Beograd-Kanjiža/ polazak iz Beograda u 05:15, a iz Kanjiže u 05:00 časova

Beograd-Sombor/ polazak iz Beograda u 05:30, a iz Sombora u 06:45 časova.