TOKOM  prolećnog  ŠKOLSKOG  RASPUSTA IZMENE NA PRIGRADSKIM LINIJAMA
 

Po nalogu Sekretarijata za javni saobraćaj, za vreme prolećnog školskog raspusta, koji traje od  10. aprila do 18. aprila 2023. godine, na prigradskim i lokalnim linijama na teritoriji grada Beograda biće izvršene izmene redova vožnje.

IZMENE NA LINIJAMA RADNE JEDINICE ”LASTA BARAJEVO”:
Ukidaju se linije:
5529A-Barajevo AS-Manić-Barajevo, radnim danom
5530B-Barajevo-Rašić Kraj-Šiljakovac-Barajevo, radnim danom
5529B-Barajevo AS-Manić-Rožanci, radnim danom
5529V-Barajevo AS-Spasovina-Rožanci, radnim danom
5525 Barajevo-Drlupa-Rogača, radnim danom
5525B–Rogača-Sopot-Sibnica-Barajevo, radnim danom
5530V–Barajevo-Šilj-Taraiš-Dubrave-Guncati-Barajevo, radnim danom
Planirani polazak na liniji 5530G Barajevo-Guncati-Vranić-Šiljakovac u 15:50 časova ne svraća u zaseok Dubrave, radnim danom.
Ukidaju se polasci na linijama:
5533B-Barajevo -Trebež -St. Lipovica- Gl. Brdo-Nenadovac -Barajevo11:45 časova, (radnim danom)
5520A-Barajevo-Baćevac-Boždarevac-Barajevo13:00 časova, radnim danom
Uvodi se dodatni  polazak na liniji:
 5529C-Barajevo-Manić-Rožanci-Barajevo u 06:20 časova (radnim danom).

IZMENE NE LINIJAMA RADNE JEDINCE “LASTA- SOPOT”
Ukidaju se linije:
4404A-Sopot-Sibnica (Groblje), radnim danom
4404B-Sopot-Mirosaljci-Sibnica (Groblje), radnim danom
4404D-Sopot-Slatina trafo-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom
4406B-Sopot-Rogača-Drlupa-Slatina-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom
4414-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom
4415-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom
4428-Sopot-Drlupa-Slatina-Barajevo, radnim danom
Ukidaju se polasci na linijama:
4402-Sopot-Parcani-Babe-Stonjik-Dučina-Stojnik13:15 časova iz Sopota, radnim danom
44331-Sopot-Stojnik14:45 časova iz Stojnika, radnim danom,
44141-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac12:00; 14:10 i 19:30 časova iz Sopota, a uvodi se polazak iz Malog Požarevca u 06:20 h radnim danom 
4415A-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac u 12:40;14:45 i 20:10  časova iz Malog Požarevca, a uvodi se polazak u 05:40 časova iz Sopota radnim danom
4405-Sopot-Centar-Nemenikuće u 07:20 i 12:40 časova iz Sopota, a u 07:40 i 13:00 časova iz Nemenikuća, radnim danom
4408-Sopot-Tresije-Rogača (Mala Ćuprija)06:15 iz Sopota i u 06:45 časova iz Rogače, radnim danom
4410-Sopot-Mladenovac08:30 časova iz Sopota, radnim danom
4411-Sopot-Đurinci13:40 iz Sopota i u 14:10 časova iz Đurinaca, radnim danom
Uvodi se dodatni polazak na liniji:
4428A-Sopot-Dučina-Slatina-Barajevo u 06:20 časova iz Barajeva, radnim danom

IZMENE NA LINIJAMA PO LASTA- MLADENOVAC
Ukidaju se linije:
41021-Mladenovac-Dol. Šešira-V. Krsna, radnim danom
41022- Velika Krsna-Beluće-Mladenovac, radnim danom
4112A- Mladenovac -Rabrovac radnim danom

4125-Mladenovac-Međulužje-Selters-Mladenovac, radnim danom
4142-Mladenovac-Selters-Pružatovac, radnim danom
4113B- Glišići- Rabrovac-Klenac-Mladenovac u 06:35 h radnim danom
494A-Mladenovac-Mali Požarevac-Senaja-Beograd radnim danom i subotom 
Ukidaju se polasci na linijama:
4410 - Sopot-Mladenovac iz Sopota u 07:50; 08:10; 13:30; 14:00, iz Mladenovca u 07:20; 07:20; 07:20; 13:00; 13:30 časova, radnim danom
4101-Mladenovac-Kovačevac-Velika Krsna (okretnica) u 07:45 časova, radnim danom
4102-Mladenovac-Beluće-V. Krsna06:50 časova, radnim danima
4113B- Mladenovac -Rabrovac- Glišići u 05:55 h radnim danom
4121- Mladenovac--Klenac- Jagnjilo u 07:10 h iz Jagnjila radnim danom
4141-Mladenovac-Velika Ivanča (Strugara) iz Mladenovca07:05 i 12:10, iz Velike Ivanče u 07:50 i 12:55 h, radnim danom
Uvodi se dodatni polazak na liniji:
4123- Mladenovac-Klenac-Maroševac-Šume u 06:30 h iz Mladenovca i 07: 25 h iz Šuma   radnim danom
Uvodi se linija:
494-Mladenovac-Senaja-Beograd, radnim danom i subotom

IZMENE NA LINIJAMA PO LASTA OBRENOVAC:
Ukidaju se linije:
922-Obrenovac-Ratari-Obrenovac, radnim danom
923B-Obrenovac-Skela-Obrenovac, radnim danom
932A-Obrenovac-Jasenak puž, radnim danom
936-Obrenovac-Baljevac-Konatice, radnim danom
938-Obrenovac-Konatice-Jasenak, radnim danom
Ukidaju se polasci na linijama:
939A-Obrenovac-Jasenak-Baljevac (Ibarska magistrala) u 06:35 časova iz Obrenovca, radnim danom
971-Obrenovac-Grabovac (D. Kraj) u 13:05 časova iz Obrenovca, radnim danom
924-Obrenovac-Ušće-Obrenovac05:30 časova iz Obrenovca, radnim danom
901-Obrenovac-Zabrežje19:00 iz Obrenovca i u 19:15časova  iz Zabrežja, radnim danom i vikendom, a uvode polasci: iz Zabrežja u 21:15 i Obrenovca u 21:30 časova (nedeljom)
902-Obrenovac-Mladost u 20:10 časova iz naselja Mladost, radnim danom i vikendom, a uvodi  se polazak iz naselja Mladost u 20:55 časova (nedeljom)
903-Obrenovac-Urovci-Krtinska-Mladost19:35 iz Obrenovca, radnim danom i vikendom, a uvodi polazak iz Obrenovca u 20:20 časova (vikendom).
934-Obrenovac-Baljevac Ibarska05:00 h iz Obrenovca i u 05:35 i 07:40 h iz Baljevca, a uvode  polasci u 04:45 iz Obrenovca i 13:45 časova iz Baljevca, (radnim danom).
932-Obrenovac-Jasenak-Obrenovac05:15 i 12:10 iz Obrenovca, a uvodi se polazak u 07:00 časova iz Obrenovca radnim danom
Uvode se dodatni polasci na liniji 939 Obrenovac-Jasenak-Baljevac u 12:45 iz Obrenovca i u 05:20 časova iz Baljevca (radnim danom).