SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
 


Saobraćajno preduzeće Lasta a.d Beograd već neko vreme trpi neopravdane napade i medijsku hajku od strane pojedinih pisanih medija.
Želimo da naglasimo da do sada nikada  nismo imali probleme sa Sekretarijatom za javni prevoz kao ni prigovore na rad SP Lasta a.d. Beograd u izvršavanju obaveza u prigradskom i lokalnom prevozu na teritoriji Grada Beograda, koje redovno ispunjavamo i u ovim teškim vremenima.
U skladu sa dogovorom na sastanku održanom sa predstavnicima Sekretarijata za javni prevoz, trebalo je da bude formirana radna grupa sastavljena od predstavnika SP Lasta a.d. Beograd i sekretarijata, koja bi utvrdila tačan broj navodno neodržanih polazaka, ali to nije učinjeno, pa je nastavljeno sa iznošenjem netačnih podataka u medijima kada kada su u pitanju aktivnosti SP Lasta a.d. Beograd. Sektor unutrašnje kontrole SP Lasta a.d. Beograd izvršio je analizu i ustanovljen je tačan broj nerealizovanih polazaka za maj mesec 2022. godine, a konkretno i za 16., 17., 18., 20., 21. i 23 maj 2022. godine, odnosno za datume za koje nam se obraćao sekretarijat. Utvrđeno je da je broj neodržanih polazaka višestruko manji od broja na kojem potenciraju pojedini mediji, kao i predstavnici Grada Beograda.
Unutrašnja kontrola naše kompanije izvršila je analizu održanih i neodržanih polazaka na liniji 493(računajući i 493B) Mladenovac-Beograd-Mladenovac, za period 01.05. – 31.05.2022. godine.

Kontrola je izvršena uvidom u sledeću dokumentaciju:
 
  1. Stanični dnevnik polazaka autobusa autobuske stanice Lasta-Mladenovac
  2. Stanični dnevnik polazaka autobusa BAS-a
  3. Putni listovi (nalozi) svih polazaka na liniji 493(računajući i 493B) PO Mladenovac
  4. Izvodi iz poentaže PO Mladenovac
  5. „Kentkart“ aplikacija ( Monitoring i Izveštaj o poluobrtima ) – BusPlus sistem


Od ukupnog broja planiranih polazaka na mesečnom nivou(maj mesec 2022. godine) koji iznosi 5457, SP Lasta a.d. Beograd u toku maja 2022. godine nije održala na liniji Mladenovac-Beograd  45 polazaka, dok na liniji Beograd-Mladenovac nije održala 20 polazaka, ukupno 65 neodržanih polazaka, što čini 1,2 % od ukupnog broja planiranih polazaka za maj mesec 2022. godine. SP Lasta a.d. Beograd je na osnovu navedenog održala 98.8% planiranih polazaka na pomenutoj liniji, što znači da u potpunosti izvršavamo svoje obaveze iz zaključenog ugovora sa Gradom Beogradom.

Za potrebe javnosti, ističemo sledeće:
Svako vozilo koje je angažovano na linijama ITS 2 u BusPlus sistemu, neophodno je da ima instaliranu opremu ( DC uređaj, brojače putnika , video-nadzor, elektronski displej, validator i štampač za izdavanje karata). Nadležna služba u SP Lasta a.d. Beograd dostavlja spisak vozila koja su planirana za obavljanja saobraćaja u ITS 2 sistemu, sa svom pratećom dokumentacijom o vozilu  kao i odobrenje za ugradnju gore navedenog sistema, nakon čega nadležni iz Apex Solution Tehnology izlaze na teren i vrše instaliranje sistema. Dakle, ni u jedno vozilo ne može biti ugrađen nikakav sistem bez prethodnog odobrenja SP Lasta a.d. Beograd, što u protivnom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost pojedinaca koji ugradili i po čijem nalogu su isti ugrađeni.
Pristup Kentkart aplikaciji u SP Lasta a.d. Beograd imaju određene službe koje su u svakodnevnoj komunikaciji i saradnji sa Sekretarijatom za javni gradski prevoz. Napominjemo da sve što je vidljivo u Kentkart aplikaciji službama SP Lasta a.d. Beograd vidljivo je i naležnima u navedenom Sekretarijatu, s tim da Sekretarijat ima mogućnost pristupa većem broju opcija za proveru, izradu izveštaja i sl.
Obradu pređenih kilometra kao i verifikovanje održanih polazaka obavljaju nadležni u Sekretarijatu za javni prevoz koristeći izveštaj iz Kentkart aplikacije  te se napominje da SP Lasta a.d. Beograd Sekrtetarijatu ne dostavlja nikakve spiskove, izveštaje i sl. Nadležna služba u SP Lasta a.d. Beograd ima samo mogućnost dostavljanja prigovora za linije koje su održane, ali zbog gubitka signala, kvara sistema za praćenje i sl. nisu trenutno vidljive u aplikaciji Kentkart. Po usmenom dogovoru prigovori se dostavljaju utorkom ili sredom za prethodnu nedelju, nakon čega nadležni u Sekretarijatu odlučuju da li će prigovor biti uvažen ili odbijen. Ukoliko se prigovor odbije, plaćanje za liniju za koju je uložen prigovor neće biti izvršeno.
Ugovoromzaključenim sa Gradom Beogradom je definisano da se do 3% neostvarenog saobraćaja plaća u visini od 100%, a ukoliko je procenat neodržanih linija većih od 3%, plaćanje se vrši po pređenim kilometrima.

Popravku celokupnog sistema za praćenje vrše službe iz Apex-a koji na teren izlaze nenajavljeno, a po prijavljenom kvaru sistema. Ukoliko se kvar ne popravi u toku dana kada je i prijavljen, SP Lasta a.d. Beograd vrši prijavljivanje istog svakog narednog dana do trenutka opravke uređaja, što smo i činili tokom prethodnog perioda. U suprotnom prigovor o realizovanoj vožnji neće biti prihvaćen.

Naša kompanija i dalje insistira da zajednička radna grupa sastavljena od predstavnika naše kompanije i Sekretarijata za javni prevoz utvrdi tačan broj neodržanih polazaka, i isto prezentuje široj javnosti.

Nejasno je šta je povod i namera pojedinih lica da se uništava ugled i reputacija naše kompanije koja već dugi niz godina maksimalno izlazi u susret zahtevima putnika kao i potrebama Grada Beograda.
Kao društveno odgovorno preduzeće ne možemo da prihvatimo činjenicu da pojedini listovi SP Lasta a.d. Beograd i njene zaposlene optužuju bez utvrđenih činjenica i dokaza za namerno paljenje sopstvenog autobusa,što se kosi sa svakim realnim i profesionalnim novinarskim pristupom. SP Lasta a.d. Beograd je u slučaju zapaljenja sopstvenog vozila formirala komisiju koja je utvrdila da je uzročnik nastanka požara kvar na sistemu hidrostatičkog pogona-pucanja creva instalacije koje je došlo u kontakt sa izduvnim sistemom motora, što je dovelo do inicijalnog zapaljenja, odakle se plamen proširio na ostatak vozila.
Zarad javnosti želimo da obavestimo da SP Lasta a.d. Beograd obravlja prigradski i lokalni prevoz putnika na teritoriji Grada Beograda u Sopotu, Grockoj, Obrenovcu, Barajevu. Navedeno naglašavamo što čelnici Grada Beograda u svojim javnim obraćanjima ističu da nema problema u obavljanju saobraćaja u pomenutim prigradskim opštinama, pa postavljamo pitanje kako pomenuti problem postoji samo kada je opština Mladenovac u pitanju.
Povodom ove medijske hajke kojoj je SP Lasta a.d. Beograd podvrgnuta već nedelju dana, obaveštavamo javnost da ukoliko se ista nastavi, bićemo prinuđeni da podnesemo odgovarajuće krivične prijave, na čemu naš pravni tim ovih dana i radi.
Rukovodstvo naše kompanije zajedno sa zaposlenima stoji iza toga da SP Lasta a.d. Beograd odgovorno, savesno i profesionalno obavlja svoju visedecenijsku delatnost-prevoza putnika.