POZIV ZA VANDREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA SP LASTA AD BEOGRAD

 
Poziv, punomoćje i formular možete preuzeti u .pdf formatu na sledećim linkovima: