FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
 (za akcionara fizičko lice)
 

 
 
 

Preuzmi dokument
http://lasta.rs/static_assets/javne_nabavke/2022/03/Formular-za-glasanje-u-odsustvu-za-akcionara-fizičko-lice.pdf