POZIV ZA PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
 

 
 

Preuzmi dokument

http://lasta.rs/static_assets/saopstenja/Poziv za Ponovljenu sed. Skupštine akcionara.pdf