POZIV ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA 2022

 

Poziv za Redovnu sed. god., Skupštine akcionara - 2022.pdf

Preuzmi dokument
http://lasta.rs/static_assets/javne_nabavke/2022/03/Poziv za Redovnu sed. god., Skupštine akcionara - 2022.pdf