POZIV ZA REDOVNU SEDNICU GODIŠNJE SKUŠTINE AKCIONARA SP „LASTA“ A.D. BEOGRAD

(Prva strana dokumenta)